Welcome To Blog Pribadi


OBAHE RAHSO SAMPURNANE TAKDIR

Rabu, 13 April 2011

SULUK SIDO NGLAMONG

                                                                                      CUPLIKAN  - SULUK SIDO  NGLAMONG.


1 . linglang- linglung ngadek lungguh jetang jetung  |  ujare kang aningali  |  den arani yen wong kumprung  |  sejatine nyata baring  |  mila aran Sido Nglamong
………………
5 . esuk sore siang dalu layangannipun  |  dawo cendak den ikali  |  alinggih puncak ing gunung  |  tan ono kayane malih  |  bergogok madep mangulon.

6 . Iya among angunda layanganipun  |  yen wus duwur den dedeti  |  tinarik ngandap manduwur  |  sadangune wira – wiri  |  karepe ki sido nglamong.

7 . Layangane den kongsiya biso mudun  |  anggung amamana ati  |  wus celak nuli minduwur  |  milo anggung murang muring  |  koyo ageyo ginayoh.

8 . Lalayangan pinangsang dammar kurung  |  cahyo ning padang nelahi  |  sorote di nulu mancur  |  pedamaran gedah wilis  |  ing jero putrid ju kaot.
9 . tanpo tanding sang retno suwarnanipun  |  cahyane ngebeki bumi  |  nandyan tatambange mancur  |  kasenenan sang su dewi  |  marmane ki sido nglamong.

10 . Soyo linglung polahe koyo wong kumprung  |  kewuhan geniro narik  |  wis andap nuli miduwur  |  undure saryo gesemi  |  ki sido nglamong jedodog.

11 . Koyo ngopo yen ora biso mudun  |  ibo si lamine mangkin  |  mugyo ono pitulung  |  tambange tinarek maleh  |  tan andulu wetan kulon. 

12 . iyo among pangingkale den pesu  | durgama gung nuli prapti  |  ing arso nuli gumrumung  |  macan warak sarpo esti  |  tan teguh ki dido nglamong.

13 . Soyo sanget amesu pangingkalipun   |  durgomo gung sirno gusis  |  kakayon datan kandulu  |  langit sumilak beresih  |  lalayangan nuli anjlog.

14 . Pan sumilak tumeja anguwung – uwung  |  cahyane ngebeki bumi  |  alinggih ing padam murup  |  lengleng  mangu aningali  |  suh rempu ki sido nglamong.

15 . Sasolahe ki sido nglamong pan tumut  |  yen mesem milu ngesemi  |  dinulu males andulu  |  ing sasolah datan kari  |  nanging maksih ragi adoh .

16 . Wetawise tebihiro sapenggayuh  |  sangsoyo lengleng ningngali  |  sido nglamong  gen andulu  |  tambange tinarik maleh  |  sampyuh lan  ki sido nglamong.

17.Sirno luluh sido Nglamong tan andulu |  sang retno datan kaeksi  |  marang ngendi kalihipun  |  dene nora andugi  |  anandang kudu yun  weroh.
 

0 komentar:

Posting Komentar